Oferta

Terapia osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)

Terapia neurologopedyczna (terapia afazji, osób po udarach, urazach głowy), logopedyczna

Terapia osób jąkających się

Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

Wczesna interwencja logopedyczna, neurologopedyczna

Terapia laryngektomowanych (po usunięciu krtani)

Ćwiczenia dykcji i emisji głosu

Wczesne wykrywanie autyzmu

Przesiewowe badanie słuchu